Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena stupačiek a oveľa viac | Baugroup TZB

Ponuka služieb

Bytové domy

 • rozvody zdravotechniky
 • rozvody vykurovania
 • rozvody plynu
 • hydraulické vyregulovanie UK a TUV
 • doregulovanie po zateplení + prepočty sústav po zateplení
 • výmenu uzatváracích a regulačných armatúr
 • izoláciu sústav UK a ZTI - rozvody + zdroje
 • výmenu vodomerov + pomerových a elektronických meračov
 • úpravne vody + filtre
 • výmeny vykurovacích telies, solárne zostavy, tepelné čerpadlá
 • odovzdávacie stanice domové aj bytové
 • predizolované potrubné systémy
 • stlačený vzduch
 • NTL + STL + VTP plynovod + priemyselné rozvody
 • dodávka a montáž rozvodov VZT

Rodinné domy

 • výmeny kotlov teplovodných plynovodných
 • výmeny kotlov kondenzačných plynových
 • výmeny kotlov na pevné palivá
 • výmeny radiátorov + podlahových konvektorov
 • etážové vykurovacie systémy
 • podlahové vykurovacie systémy
 • stenové vykurovacie systémy
 • solárne systémy plochých a vákuových kolektorov
 • tepelné čerpadlá do sústav RD
 • rekonštrukcie bytových jadier

Práca s azbestom

 • práca s azbestom je nebezpečná najmä pri manipulácii teda demontáži jestvujúcich rozvodov kanalizácie, v prípade že práca je zrealizovaná neodborne.
 • zrejme si kladiete otázku prečo sa teda azbest používal? No hlavne v dôsledku, že v minulosti neboli známe všetky nežiaduce účinky azbestu, najmä na ľudský faktor. Azbest bol v minulosti tým najracionálnejším riešením z dôvodu jeho vlastností a zaujímavý bol aj po finančnej stránke, nakoľko bol lacnejší ako liatina. Azbest bol vyhovujúci napr. na rozvody splaškovej kanalizácie. V súčasnosti je azbest na tieto účely, ale aj na iné zakázaný používať v celej Európskej Únii.
 • azbestové siete, samozrejme, vzhľadom na svoje zloženie, vlákna azbestu a cementové mlieko je veľmi ľahký a krehký stavebný materiál, čo spôsobuje poruchovosť – havarijné stavy zvislých splaškových kanalizácii, čo nás vedie k ich opravám, prípadne komplexným výmenám kanalizačných rozvodov.

Komplexné riešenia výmeny rozvodov ZTI

V súčasnosti sme v období, kedy naše bytové domy prebiehajú komplexnými obnovami vo všetkých smeroch t.j.: POSTUPNOSŤ

 • Hydraulické vyregulovanie UK a TUV
 • Odovzdanie, výroba a regulácia tepla a teplej úžitkovej vody na päte domu – KOS.
 • Výmena strešnej krytiny + izolácia striech
 • Výmena výplňových konštrukcii – OKIEN
 • Výmena výplňových konštrukcii – DVERÍ
 • Zateplenie obvodového plášťa – fasáda
 • Výmena zvislých rozvodov KANALIZÁCIE
 • Výmena zvislých rozvodov VODY sv, tuv
 • Výmena zvislých rozvodov PLYNU
 • Výmena elektrických rozvodov a iné